Blog

Nástup do letadla – boarding

Když už jste po bezpečnostní kontrole a přidělili Vašemu letu gate. Můžete se do něj vydat a vyčkat zde na boarding.

Kde zjistíte jaký gate je přidělen Vašemu letu?

Na informačních tabulích, které jsou různě rozmístěné po neveřejné části letiště. Je zde uvedený čas odletu, kód letu, cílová destinace a název gatu nebo pokud ještě není určen, tak v kolik by měl být dostupný.

Jak najdete Váš gate?

Na každém letišti jsou ukazatele gatu. A třeba ve Vídni vám na informační tabuli i napíšou jak dlouho by Vám měla trvat cesta od této tabule k Vašemu gatu.

Nástup do letadla

Čas nástupu do letadla neboli boardingu najdete na svém palubním lístku, většinou je to 15 – 30 minut před odletem.

Často Vaše letadlo přiletí z předchozí destinace, tudiž dokud neuvidíte letadlo u svého gatu, není potřeba stát ve frontě. Palubní posádka má totiž před příchodem cestujících asi 15 minut na přípravu letadla. To znamená, že když Vaše letadlo teprve přiletělo, protože mělo zpoždění, tak bude připraveno k nástupu až za 15 minut. Většinou přílet letadla poznáte, podle toho, že stejným gatem odejdou cestující z předchozího letu. Ovšem ve Valencii jdou tito lidé jinudy. Určitě je, ale zbytečné čekat ve frontě 20 minut před avizovaným boardingem.

čekání na boarding

Když je letadlo připraveno na příchod cestujících, tak zaměstnanci letiště u odletové brány spustí boarding. Rodiče s malými dětmi a invalidé mají vždy přednost. Poté záleží na letecké společnosti, jaké mají třídy nebo zda mají prioritní nástupy za příplatek. Buď jde business a první třída (u skupinového systému třídy 1 a 2) nebo lidé, kteří mají zaplacený prioritní nástup. Poté zbytek cestujících nebo u skupinového systému postupně 3., 4. a nakonec 5. skupina.

skupina nástupu do letadla na palubním lístku

U “přepážky” při nástupu předložíte palubní lístek a doklad totožnosti. Často jeden ze zaměstnanců prochází frontou a kontroluje doklady a druhý pak už jen skenuje palubní lístky.

Po kontrole palubního lístku buď přímo projdete krčkem až do letadla. Pokud máte nástup zadními dveřmi, tak sejdete schody dolů a projdete venkem ke schodům do zadní části letadla. Nebo pokud letadlo není přistaveno u gatu (většinou lety trvající cca 1 hodinu), tak dojdete k autobusu, který Vás doveze před letadlo.

nástup přes krček